Need help with my civil case

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Need help with my civil case

Michael Joseph Gonzales
my father met an accident last november 11, 2015. Nakasakay siya sa tricycle at ang nakabanggaan niya ay isang jeep. ayon sa amin ama nun siya conscious pa bago naoperahan sa ulo at sa ibang bali na buto kinuha ng jeep ang kanyang daan ngunit hindi ito naireport sa pulis dahil sabi ng imbestigador yun kanilang report lamang ang pakikinggan sa korte. ngunit Base sa police report habang magovertake ang akin ama sa isang tricycle ay biglang kumaripas ng takbo ang naunang tricycle na siya naman biglaang pagdating ng mabilis na jeep na siyang ikinatamo niya ng maraming injuries sa ibat ibang parte ng katawan lalo na sa ulo. hindi na po nkausap ang aking ama at tuluyang ng nakomatose hanggang ngayon. salungat po sa sinsabi ng aking ama.hindi po naplakahan ang naunang tricycle. nagkaroon po kami ng confrontasyon sa driver at operator ng jeep ngunit ayaw po nila pumayag sa 50% ng lahat medikal at hospital na gastusin.ayon sa kanila yun insurance po lamang ang ibibigay nila ngunit di po kmi pumayag dahil npakalaki po ng gastusin medikal at hospitalisasyon ng aking ama.kaya po napilitan po kami sa idulog ang kaso sa korte. ni centimo wla pong naitulong ang driver at operator. ayon sa amin impormasyon ito po ay kamaganak ng isang mayor dito sa aming lugar at ang imbestigador po ay right hand po ng mayor na yun. ngayon po ay namatay na po yun imbestigador. hingin ko po ng advise if makakakuha po ba kmi ng civil liability laban sa driver at operator na ang nais laman nmin ay mkihati lang sila sa gastusin