C L A T.....common law admition test

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

C L A T.....common law admition test

supra agrawal advocate
Clat me only english language me hi online test hota hai....jabki all exams paper english & hindi language me paper aate hai aur answer english me dena hote hai.. constitution ke anusar koi bhi exam 2 language me hote hai....1 english 2.regional language ya hindi me hote hai. Isliye clat ka test bhi 2 language me hi hona chahiye...pahle aisa hi hota tha lekin 2..3...years se only single language only english me hi question n answer ..online hi ho rahe hai. Student ko question ko samajhne ke liye uski apni bhasha me question diya jana student ka fundamental rights hai tabhi to question ko samajh kar sahi answer english me de sakega...aur jo syllabus hai vo bhi ADJ ke exams ke table ka hota hai....jab student ne kabhi law ko padha aur samjha hi nahi hai to vo law ke high label ke question ka answer ..vo bhi high english me kaise de sakta hai..